0968.931.007 pccckimlong114@gmail.com
Cơ sở Kim Long 1078 Khu phố 8, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương